زمان ثبت : چهارشنبه 20 تیر‌ماه سال 1386 در ساعت 01:22 ق.ظ
نویسنده : مهدی الله یاری
عنوان : شروع
بسم الله النور

نه روشن فکرم نه نویسنده قهار.نه پسر وزیرم و نه هیچ سمت دیگه.نه امریکا زندگی می کنم و نه هیچ کشور اروپایی.دختر هم نیستم و مردانیتم موقع تولد به اثبات پرستار مادر و کارمند ثبت احوال رسیده پس فکر نکنید با خوندن وبلاگ من چیزی گیرتون میاد.ذوق هنری چندانی هم ندارم.فقط می خوام بنویسم. از زندگی روزانه و مصیبت هاش.شادیهاش و هر چیزی که فکرشو بکنید.به زبون دلم.عنوان وبلاگ هم برای این انتخاب کردم که ذهنمو خیلی مجهول و مغشوش و نامعلوم می دونم.آره آره...احساس نوشتن بدجوری اذیتم می کنه.قبلا هم وبلاگ داشتم. تا حدودی هم موفق بودم ولی پاکشون کردم.اما این دفعه جدی ام.جدی جدی....تا اونجایی که برای نوشتن خیلی با خودم کلنجار رفتم.پس تا پست ...